You Are Viewing

A Blog Post

«Denne plassen har reddet livet mitt»

«Rehabiliteringsopplegget på Jegersberg er nemlig helt annerledes enn alle andre tilbud for rusavhengige i Norge. De tilbyr et sted hvor man bor, jobber og i fellesskap driver en virksomhet. – Det er reelt arbeid, reelle kunder og reelle penger. Det er en måte å leve på. Det er fellesskapet som bærer det, de ansatte legger kun til rette for vekst…»

Rusfag besøkte oss i 2015 og lagde en flott reportasje i temamagasin om Rus og psykisk helse. Møt «Annette» og få innblikk i hvordan livet har vært før og etter hun startet et solid rehabiliteringsløp på Jegersberg gård.

 

Denne plassen har reddet livet mitt