You Are Viewing

A Blog Post

Et spennende år med bredt informasjonsarbeid nærmer seg slutten

Det er kommet delegasjoner på gården fra hele landet: Oslo kommune, Velferdsetaten, Knutepunkt nettverk HS, Tromsø kommune, Stavanger Blåkors, Setesdalsamarbeidet, ECAD, Storbykommunesamarbeidet (ASS sosiale tjenester), Finnmarkskollektivet, Drammen kommune, Flekkefjord kommune, Seljord kommune, Loland behandlingssenter, Filadelfia omsorgssenter, HIO forskergruppe  og Helse og sosialstyret Kristiansand kommune.

Bente Moen, virksomhetsleder, Thor Martinsen, fagrådgiver, Liv Elisabeth Havnerås, fagrådgiver, John Dutton, Boligsjef,Lars Teien, prosjektleder Drammen Eiendom, Mette Thielemann, rådgiver/Papirbredden Innovasjon, Glenny Jelstad, rådgiver.

Delegasjon fra Drammen kommune: Bente Moen, virksomhetsleder, Thor Martinsen, fagrådgiver, Liv Elisabeth Havnerås, fagrådgiver, John Dutton, Boligsjef,Lars Teien, prosjektleder Drammen Eiendom, Mette Thielemann, rådgiver/Papirbredden Innovasjon, Glenny Jelstad, rådgiver.

"Sånn holder vi på" Sosialt entrepenørskap på Jegersberg v/Pål Magne Steinsland. Fagdag 05.04.16

«Sånn holder vi på» Sosialt entrepenørskap på Jegersberg v/Pål Magne Steinsland. Fagseminar 05.04.16

Vi har også arrangert vårt første fagseminar 05.04.16 med hele 165 påmeldte representanter fra store deler av landet.
Jegersberg gård er blitt leid inn som foredragsholdere på forskjellige seminarer og konferanser i løpet året med temaer som rehabilitering, recovery, arbeid som grunnstein i rehabilitering, egenerfaring som hovedressurs og Jegersberg gård modellen.

Nylig hadde vi blant annet et spennende besøk av en delegasjon fra Korus Øst  og representant fra fylkesmannen i Oslo og Akershus. Vi er stolte over at spesialrådgivere fra rusfeltet prioriterer tid og ressurser på å studere rehabiliteringsmodellen på Jegersberg gård på nært hold. Representantene fortalte de hadde fulgt med siden prosjektperioden og også vært i San Patrignano for å studere rehabiliteringen der. Rehabilitering med:

  • Så lang tid man trenger
  • Leve rusfritt i et fellesskap med andre
  • Få oppfølging av mentorer som har egenerfaring og er en rollemodeller
  • Kombinert med et kvalifiseringstilbud fra første dag

Det interkommunale samarbeidet – kombinert med samhandling bredt og i mange ledd – skaper gode muligheter både for brukeren, men også kommunene. Tjenester blir tverrfaglige og sømløse på tvers av kommuner, organisasjoner, det private næringsliv og spesialisthelsetjenesten.
Vi har tro på at dette er en modell som også kan etableres som kommunale eller interkommunale løsninger andre steder i landet.

Vårt absolutte hovedfokus er likevel å nå målgruppen for rehabiliteringstilbudet. Dette gjør vi med å nå ansatte i rusfeltet blant annet – men det viktigste er å treffe folk direkte. Vi deltar på informasjonsmøter på avgiftningsposter og lavterskelmøteplasser i kommunene. Vi inviterer oss inn til samarbeidspartnere i TSB, spesialisthelsetjenesten for pasienter som er i rusbehandling og er i gang med å planlegge sitt liv som rusfri etter behandlingstiden. Vi tilbyr omvisning og informasjonsmøter på gården og arrangerer informasjonsmøter utenfor gården.

Jeg har deg...  Trenger du et felleskap? Har du lyst å bli rusfri? Klare det denne gangen?   Her kan du klare det. Tør å ta kontakt med oss. Få informasjon. Kanskje vi er nettopp det du trenger for å klare å nå målene dine. Her er vi mange som vil det samme.

Jeg har deg…
Trenger du et felleskap? Har du lyst å bli rusfri? Klare det denne gangen?
Her kan du klare det. Tør å ta kontakt med oss. Få informasjon. Kanskje vi er nettopp det du trenger for å klare å nå målene dine. Her er vi mange som vil det samme.