You Are Viewing

A Blog Post

Fagdag 5.4.16 på UIA

Vi er stolte over å ha gjennomført vår aller første konferanse i egen regi.
Vår gode samarbeidspartner Universitetet I Agder v/senter for entrepenørskap, åpnet sine dører for oss som verter. Vi hadde fullt hus med hele 165 påmeldte deltakere fra både Midt-, Øst, Vest og store deler av Sør-Norge. Deltakerne representerte blant annet fagfeltet v/ kommune og spesialisthelsetjenesten, brukerorganisasjoner, private institusjoner, KS, Fylkesmannen og tiltaksarrangører.

Dagen ble åpnet av Kristiansand kommunes Helse- og Sosialdirektør v/Wenche P.Dehli. Deretter ble det presentert foredrag med spennende bredde. Hovedtema for dagen har vært hvordan egenerfaring som rusavhengig er en enorm bærekraftig ressurs på rehabiliterings-feltet og i samfunnet. Mentorer fra Jegersberg gård og beboere – presenterte hvordan de hjelper hverandre ved å kvalifisere seg til et godt rusfritt liv og yrkeslivet. Det ble formidlet hvordan fellesskapet på Jegersberg gård systematisk utvikler rehabiliteringsmetode og forretningsdrift på gården. Portalen som samarbeidspartner presenterte sitt rekrutterings- og kvalifiserings- arbeid og hvordan de arbeider med de samme virkningsfulle elementene i sitt tilbud. Vi hadde flotte gjester og samarbeidspartnere fra utlandet representert som representerte San Patrignano og Basta. Dagen ble avsluttet med omvisning på Jegersberg gård hvor engasjerte deltakere fikk både se gården og stille spørsmål til beboerne på gården.
Tusen takk for kjempe god respons på seminaret og for deltakelse!

www.basta.se

www.sanpatrignano.it

Portalens facebookside

 

Hilsen alle oss på Jegersberg gård.

Forteller om sin rehabilitering i San Patrignano

Forteller om sin rehabilitering i San Patrignano

 

Omvisning

Omvisning

Omvisning og spørsmål til beboere på gården

Omvisning og spørsmål til beboere på gården

Omvisning stall

Omvisning stall

Omvisning det nye bygget

Omvisning det nye bygget

"Sånn holder vi på" Sosialt entrepenørskap på Jegersberg v/Pål Magne.

«Sånn holder vi på» Sosialt entrepenørskap på Jegersberg v/Pål Magne.

Helse- og sosialdirektør Wenche P. Dehli åpner fagdagen.

Helse- og sosialdirektør Wenche P. Dehli åpner fagdagen.

Mentorer Trond og Marianne forteller mentorarbeidet på gården.

Mentorer Trond og Marianne forteller mentorarbeidet på gården.

Forteller om sin rehabilitering i San Patrignano, Italia.

Forteller om sin rehabilitering i San Patrignano, Italia.

AAA_5793

Leder på et foretak på Basta Sverige. Forteller om sin rehabilitering på Basta

Leder på et foretak på Basta Sverige.
Forteller om sin rehabilitering på Basta

"Løsninger ligger i samhandling" v/Ingelill

«Løsninger ligger i samhandling» v/Ingelill

Spennende diskusjoner

Spennende diskusjoner

PROGRAM