You Are Viewing

A Blog Post

Foredrag i Stavanger

Læringsnettverket gode pasientforløp psykisk helse og rus hadde samling for 14 kommuner i sørvest i dag. Jegersberg gård fikk presentere det spennende arbeidet vårt innen rehabilitering og videreutvikling av vår modell. Mentorskapet og samhandling mellom egenerfaringskompetanse, fag og næring fikk masse oppmerksomhet og positiv respons. Sjekk ut siden til læringsnettverket på Facebook!

https://www.facebook.com/pasientforlop.psykiskhelse.rus?fref=ts

Denne fine gjengen holdt foredrag i Stavanger i dag!

Denne fine gjengen holdt foredrag i Stavanger i dag!