You Are Viewing

A Blog Post

Jegersberg gård deltok på Helsedirektoratets rådsslag 28.10.14

Helsedirektoratet planlegger ny opptrappingsplan for rusfeltet. Denne skal være ferdigstilt i 2015. Det har vært arrangert rådslag hvor Jegersberg gård har deltatt. Samtidig har vi også sendt inn skriftlig innspill til Helsedirektoratet. Jegersberg gård rehabiliterings og kompetansesenter er en modell helt i tråd med samhandlingreformens føringer. Her er skrivet vi har sendt inn til Helsedirektoratet:

Sender med dette henvendelse fra Jegersberg gård rehabiliterings- og kompetansesenter. Vi ønsker gjerne å synliggjøre vår modell nasjonalt og i første rekke for Helsedirektoratet som nå arbeider med opptrappingsplanen på rusfeltet.  

Bakgrunn for vår henvendelse: 

·         Jegersberg gård er en kommunal drift med et unikt rehabiliteringstilbud i nasjonal sammenheng

·         Interkommunalt samarbeid mellom Kristiansand, Søgne, Songdalen, Vennesla og Lillesand.

·         Et godt eksempel på samhandling i alle ledd og hvordan samhandlingsreformens føringer kan løses for denne målgruppen

·         Virkningsfull rehabilitering og modell på samhandling som kan etableres flere steder i landet og internasjonalt

17.desember ble vi invitert inn på Stortinget. Der informerte vi stortingsrepresentanter fra Helse og Omsorgskomiteen og Agder om rehabiliteringsmodellen. Målet med møtet var:

·         Nasjonal arena må kjenne til Jegersberg gård sin rehabiliteringsmetode

·         Langsiktig finansiering

·         Et eksempel på realisering av samhandlingsreformen

·         Etablering nasjonalt og internasjonalt

·         Helsedirektoratets opptrappingsplan for rus 2015 

Sender over får ferske statusrapport i vedlegg som beskriver

–          Rehabiliteringstilbudets virkningsfulle grunnpilarer: tid, fellesskap, mentor, kvalifisering.

–          Forretning møter rehabilitering

–          Samarbeid på tvers av kommuner, universitet, brukerorganisasjoner, næringsliv, sykehus

Kristiansand kommune, med samarbeidspartnere er tidlig ute i å forme sammenhengende tjenester og tilby bedre oppfølging for rusavhengige som er klare for å starte på livet etter behandling, men trenger tryggere rammer og lenger tid enn de får i en bolig med oppfølgingstjenester og andre tiltak. Jegersberg gård er et godt eksempel på hvordan andre kommuner også kan bygge opp et tilbud hvor de får trygg bolig, et mentorbasert fellesskap med andre, kvalifiseringsløp og arbeid fra du flytter inn og du får den tiden du trenger – til du er klar. 

Vi ønsker gjerne å invitere representanter fra Helsedirektoratet på besøk til Jegersberg gård rehabiliterings- og kompetansesenter, for å studere modellen på nært hold og få omvisning.

Alternativt  kommer vi gjerne inn til Oslo for å holde foredrag.