You Are Viewing

A Blog Post

Jegersberg gård på Stortinget!

Jegersberg gård på Stortinget! I dag har vi fått skryte av Kristiansand kommune og våre interkommunale medeiere og ikke minst uvurderlige samarbeidspartnere. Et unikt rehabiliteringstilbud som virker! God respons fra stortingspolitikere fra Agder og representanter fra Stortingets helse- og omsorgskomite. Vi er kjempe stolte av beboerne på Jegersberg som har vært med på å forme Jegersberg gård sitt produkt i rehabilitering, næring og bedringsprosesser som vi i dag har presentert.
Sammendraget av hva vi presenterte stortingsrepresentantene:
Jegersberg gård rehabiliterings- og kompetansesenter er et rehabiliteringstilbud for rusavhengige. Det består av et mentorbasert fellesskap av mennesker som bor og arbeider sammen. På Jegersberg får man bruke den tiden man trenger for å lære seg å leve et rusfritt liv. 

Ulikt alt annet!
·      En bolig – en jobb – rusfritt fellesskap
·      Forretningsdrift – næringsliv – entrepenørskap!
·      Basert på mentorordning. Egenerfaring som ressurs i rehabiliteringsarbeidet.
·      Inspirert av det rusfrie samfunnet ”SanPatrignano” (Italia) http://www.sanpatrignano.org/en og ”Basta” (Sverige) http://www.basta.se
·      Bolig og jobb på Jegersberg i rehabilitering så lenge man trenger
·      Fellesskapet på Jegersberg for resten av livet
·      Målgruppe fra alle ledd i tiltakskjeden for rusavhengige
·      Rus og medikamentfritt
·      Et alternativ for LAR pasienter som er anbefalt en ned- og ut-trapping.

Samhandling
·      Et rehabiliteringstilbud drevet gjennom et interkommunalt samarbeid mellom fem kommuner: Kristiansand, Søgne, Vennesla, Songdalen og Lillesand.
·      Betydelig kommunal satsing på rusfeltet og i tråd med samhandlingsreformen
·      Pionerarbeid på hvordan samhandling foregår i alle ledd: 1.linje, spesialisthelsetjenesten, brukerorganisasjoner, private og ideelle organisasjoner, næringsliv, universitet, interkommunalt samarbeid, husbanken
·      Sikrer samtidige og helhetlige tjenester

Våre virkningsfulle elementer i rehabiliteringen: tid, fellesskap, mentor og kvalifisering. Vi har gode rehabiliteringsresultater. Det virker å:
      
Spleise næringsliv og rehabilitering
Få ansvar, tillitt og eierskap
Bygge egne ressurser – være fører i mitt eget liv
Bruke egenerfaringskompetanse som oppfølgingsressurs

 
Fremtiden

  •  Jegersberg Gård er ikke bare et fellesskap – men et samfunn og en stor bedrift
  • Forretning og rehabilitering drives av personer som selv har vært i rehabilitering og er i rehabilitering
  • Nasjonal og internasjonal implementering

www.jegersberggaard.no    
https://www.facebook.com/jegersberggaard

 

Trond Offergaard, Ingelill Lærum Pedersen, Inger Ingerbretsen og Pål Magne Steinsland utenfor Stortinget etter vel gjennomført innsats.

Trond Offergaard, Ingelill Lærum Pedersen, Inger Ingerbretsen og Pål Magne Steinsland utenfor Stortinget etter vel gjennomført innsats.

Trond Offergaard forteller om rehabiliteringstilbudet unike elementer.

Trond Offergaard forteller om rehabiliteringstilbudet unike elementer.

IMG_2790

Kari Henriksen gir en omvisning rundt i de ærverdige lokalene.

Kari Henriksen gir en omvisning rundt i de ærverdige lokalene.

IMG_2786 IMG_2781 IMG_2778