Om Jegersberg Gård

Jegersberg gård rehabiliterings- og kompetansesenter er et rehabiliteringstilbud for rusavhengige. Her tilbyr vi rehabilitering med fire virkningsfulle elementer: Tid, Mentor, Fellesskap og Kvalifisering er det som bestemmer retningen for Jegersberg gård og beboere som bor der. Det stilles krav om rus- og medikamentfrihet. 

Tid; du får den tiden du trenger. Å bygge opp en ny identitet tar lang tid.

Mentor; du får en mentor som har egenerfaring fra rusavhengigheten. Gjennom egenerfaring fra egen tilfriskning er mentor viktig støttespiller for å komme seg videre i livet.

 
Målsetningen er at alle som flytter inn på Jegersberg skal bli mentorer og hjelpe «de nye» som flytter inn til en god rehabilitering.

Fellesskap; det er viktig med felleskapet på gården. Vi arbeider sammen, tar viktige beslutninger sammen, lever sammen, spiser sammen og ikke minst så er fellesskapet godt å ha når det er vanskelige dager.

Kvalifisering; gjennom å bo på Jegersberg gård over flere år så vil du opparbeide deg kompetanse som du tar med deg videre i livet. Det er  erfaring fra daglig arbeid, matlaging, renhold i huset, jobbe i team, samt har en god orden på økonomien. Når du flytter ut fra Jegersberg skal du ha egen jobb og egen bolig.

Jegersberg gård skal kjennetegnes ved kvalitet, både i omgivelser, produkter, relasjoner og rehabilitering.

tjenester

Vi vet at alle har ubenyttede ressurser,
at alle har muligheter til å vokse.

Vi utvider med 18 nye plasser!

Vi sender en stor hilsen til samarbeidspartnere og bidragsytere som har støttet oss og tror på Jegersberg som et bidrag i rehabiliteringskjeden. Jegersberg gård modellen får skryt av hvor fremtidsrettet og forut vår tid vi er på rehabiliteringsfeltet som eksempel på hvordan kommuner kan samarbeide interkommunalt og drive solide rehabiliteringstilbud. Med metodikk som gir tid, fellesskap, […]

«Jegersberg gård er et mønsterprosjekt»

Jegersberg gård ble presentert på Arbeiderpartiets landsmøte i april. I forkant av landsmøtet møtte ordførerkandidat for AP Mette Gundersen opp med filmteam for å forberede presentasjonen. Hun viste stolt til Jegersberg gård som et spennende mønsterprosjekt og hun gledet seg til å presentere oss for landsmøtet. Vi er selvfølgelig også veldig stolte! http://kristiansand.arbeiderparti.no/nyheter/14236824  

Foredrag på Psykisk Helse kongress 2015

  Faglig forum arrangerte psykisk helse kongress 19 – 21 januar 2015. Jegersberg gård var representert med både stand og foredrag under parallellesesjon med tema samarbeid om rehabilitering. Vårt tema for foredraget var «Sammen kan vi! Erfaringer fra et interkommunal samarbeid om rehabilitering.»     http://www.fagligforum.no

Jegersberg gård deltok på Helsedirektoratets rådsslag 28.10.14

Helsedirektoratet planlegger ny opptrappingsplan for rusfeltet. Denne skal være ferdigstilt i 2015. Det har vært arrangert rådslag hvor Jegersberg gård har deltatt. Samtidig har vi også sendt inn skriftlig innspill til Helsedirektoratet. Jegersberg gård rehabiliterings og kompetansesenter er en modell helt i tråd med samhandlingreformens føringer. Her er skrivet vi har sendt inn til Helsedirektoratet: […]

Jegersberg gård på Stortinget!

Jegersberg gård på Stortinget! I dag har vi fått skryte av Kristiansand kommune og våre interkommunale medeiere og ikke minst uvurderlige samarbeidspartnere. Et unikt rehabiliteringstilbud som virker! God respons fra stortingspolitikere fra Agder og representanter fra Stortingets helse- og omsorgskomite. Vi er kjempe stolte av beboerne på Jegersberg som har vært med på å forme Jegersberg […]

Sammen kan vi! Foredrag om samhandling i alle ledd, 8. 9. desember

Sammen kan vi! I desember holdt vi to foredrag i forbindelse med Rus- og psykiatri (ROP) konferanse arrangert av kompetansesenteret rus – region sør (KoRus). Jegersberg gård er et eksempel på hvordan samhandling utøves i alle ledd. Eierskap, tillit, engasjement, utbytte! Fred Rune Rahm formidlet strålende samhandling i et teoretisk perspektiv. Første foredraget ble holdt i […]

Besøk av Basta i Sverige

I september hadde vi besøk av Basta i Sverige, Elia (Frankrike) og Diagramma (UK). De var på studiebesøk på Jegersberg gård. Vi er stolte over å få tilbakemeldinger på vår kvalitet i rehabiliteringstilbudet, forretningene og samarbeidet rundt Jegersberg gård. Basta er et rehabiliteringsforetak i Sverige. I utviklingsarbeidet til Jegersberg gård, har Basta blitt besøkt flere […]

Stolte drivere av sørlandets første hundedagis

Vi er stolte over å kunne annonnsere at Hundedagis er populært. Forventningsfulle hunder og glade hundeeiere dukker opp på morgenkvisten her på gården. I løpet av dagen for de håpefulle firbeinte trimturer og sosialt samvær med andre hunder. Fin artikkel på nrk.no/sorlandet

Det finnes i skogen en lysning
Som bare kan finnes
Av den som har gått seg vill

(Tomas Transtrômer)

 

Inntak til Jegersberg

Er du nysgjerrig på hvordan det er å bo og arbeide på Jegersberg gård?

Vi tilbyr uforpliktende informasjonssamtaler. Her får du treffe oss som kjenner livet på gården og rehabiliteringstilbudet godt.

Er du rusfri i dag, kan du komme på gården og få omvisning av erfarne beboere som forteller hvordan det er å bo og arbeide i fellesskapet. Hvis ikke du er rusfri, treffes vi utenfor gården der det måtte passe deg.

Under informasjonssamtalen vil du få informasjon om hvordan livet på gården er, samt hva det innebærer å bo og leve på Jegersberg Gård.

 

Under kan du lese mer om prosessen ved inntak.

 
”Det er ikke vanskelig å få plass på Jegersberg Gård, men du må virkelig ville det.”

”Vi vet at motivasjon er vanskelig… spesielt vanskelig når man er i aktiv rus og kaos-tilværelse. Vi vet også at motivasjon er noe som vokser i et fellesskap hvor man får mot til å bygge selvtillit.” 

– Sitater fra mentorer i informasjonssamtaler

Uansett hva vi står oppe i, har vi et valg og en vilje.
Vilje er å velge.

(Jan Vincents Johannessen; Kunsten å leve)


 

Ansatte