Project

Innflytting

Innflytting

Vi vurderer sammen med deg og din hjemkommune når du er klar for innflytting. En slik vurdering har vi gjort i intervju- og motivasjonsfasen. Da lager vi en individuell kontrakt for oppholdet, og du underskriver en standard husleiekontrakt. Du betaler selv husleie, faste utgifter til strøm, kost og aktivitet. Du kan søke bostøtte.