Project

Intervju

Intervju

Dersom du etter å ha fått informasjon ønsker å gjennomføre din rehabilitering hos Jegersberg Gård, avtaler vi intervju, gjerne sammen med din hjemkommune. I intervjuet kartlegger vi blant annet motivasjon, rushistorie, nettverk, interesser og rehabiliteringsmål. Det kan være aktuelt med flere intervjuer for å bli ordentlig kjent.

På bakgrunn av det som kommer frem, legger vi sammen med deg og hjemkommunen din en plan for hvordan du kan kvalifisere deg til innflytning.

 

INNTAKSTEAM

Det er et interkommunalt inntaksteam som vurderer alle kandidater tar beslutninger om all oppstart og avslutninger av rehabiliteringsopphold ved Jegersberg gård. I dette teamet sitter representanter fra Lillesand, Kristiansand, Søgne, Songdalen og Vennesla kommune.