Project

Jegersberg og samarbeidspartnere

Jegersberg og samarbeidspartnere

Interkommunalt samarbeid

Jegersberg gård er drevet gjennom et interkommunalt samarbeid mellom fem kommuner: Kristiansand, Søgne, Vennesla, Songdalen og Lillesand. Det er et tett interkommunalt samarbeid med Kristiansand som vertskommune og de andre nevnte kommuner som deltakerkommuner.

 

Styringsgruppe

I Jegersberg gård sin styringsgruppe er medlemmene representert ved

Gjennom arbeidet i styringsgruppen utvikler og kvalitetssikrer både offentlig og privat sektor Jegersberg gård: Fagmiljø, næring og brukerkompetanse samhandler om retningen for både rehabiliteringen og næringsutviklingen ved gården.

 

Basta og San Patrignano

Jegersberg gård har forbilder som Basta i Sverige og San Patrignano i Italia. Begge disse organisasjonene har gjennom mange år drevet rehabilitering med stor suksess. Gjennom planleggingen av Jegersberg gård er disse to organisasjonene blitt spurt, besøkt og studert. Vi har tatt lærdom fra disse organisasjonene og brukt dem til å skape Jegersberg gård

Les mer om Basta her: www.basta.se

Les mer om San Patrignano her: www.sanpatrignano.it

 

Transfer of Innovation

Jegersberg gård deltar i et EU finansiert prosjekt som har som målsetning i å hjelpe mennesker utenfor arbeidslivet tilbake til arbeidslivet. Det er 10 partnere som er knyttet opp til prosjektet. EU prosjektet er et Transfer of Innovation prosjekt som har som målsetning i å dele kunnskap og suksesshistorier med organisasjoner i EU land som skal hjelpe mennesker tilbake i jobb og normale liv. Jegersberg sin rolle i prosjektet er å formidle erfaringene fra Basta og San Patrignano til å realisere Jegersberg. Ved å dele erfaringer med organisajoner i andre land i EU gir Jegersberg gård en mulighet til å knytte viktige kontakter. Vi kan dele erfaringer innen næringsutvikling og rehabilitering som er viktig for vår utvikling. Vi kan sende medarbeidere og beboere på arbeidstrening og utvikling til Sverige, Italia eller Frankrike og vi kan motta ressurspersoner og kompetanse fra dem i retur. Det gir et mulighetsbilde som går langt utover Norges grenser. Både Basta og San Patrignano har vært gjennom mange år med utfordringer, nedturer og oppturer. I dag er dette suksesshistorier som vi kan ta lærdom av – en unik mulight for oss på Sørlandet.

Les mer om prosjektet her: