Project

Jegersberg og samarbeidspartnere

Jegersberg og samarbeidspartnere

Interkommunalt samarbeid

Jegersberg gård er drevet gjennom et interkommunalt samarbeid mellom fem kommuner: Kristiansand, Søgne, Vennesla, Songdalen og Lillesand. Det er et tett interkommunalt samarbeid med Kristiansand som vertskommune og de andre nevnte kommuner som deltakerkommuner.

 

Styringsgruppe

I Jegersberg gård sin styringsgruppe er medlemmene representert ved

Gjennom arbeidet i styringsgruppen utvikler og kvalitetssikrer både offentlig og privat sektor Jegersberg gård: Fagmiljø, næring og brukerkompetanse samhandler om retningen for både rehabiliteringen og næringsutviklingen ved gården.

 

Basta og San Patrignano

Jegersberg gård har forbilder som Basta i Sverige og San Patrignano i Italia. Begge disse organisasjonene har gjennom mange år drevet rehabilitering med stor suksess. Gjennom planleggingen av Jegersberg gård er disse to organisasjonene blitt spurt, besøkt og studert. Vi har tatt lærdom fra disse organisasjonene og brukt dem til å skape Jegersberg gård

Les mer om Basta her: www.basta.se

Les mer om San Patrignano her: www.sanpatrignano.it