Project

Jegersberg Bygg og Anlegg

Jegersberg Bygg og Anlegg

Vi tar følgende oppdrag:

Drenering langs hus
Legge ned takvann, dreneringskum osv
Legge opp kloakk på privat grunn
Planering av gårdstun, legge belegningsstein
Klargjøre til asfalt/kantstein
Grunnarbeid til garasje, anneks, betongplatting,
fundament til platting
Tilkjøring av masse
Håndlagd naturstein mur
Hogging av trær

Kontaktinfo:
Ernst Inge Utsogn, Fagleder: ernst.inge.utsogn@kristiansand.kommune.no
Svein Arild Lindgren, Arbeidsleder: svein.arild.lindgren@kristiansand.kommune.no
Roy Aslaksen, Mentor: roy.aslaksen@kristiansand.kommune.no
Geir Jønsrud, Drift og- næringsansvarlig: geir.h.jonsrud@kristiansand.kommune.no