Project

Jegersberg stall

Jegersberg stall

Jegegersberg gård består av tre staller med totalt 33 stallplasser.

Til utleie har vi 17 bokser som leies ut i midtre stall og kjellerstallen, og fungerer som en dugnadsstall.

Vi tar oss av fóring på morgenen og middag i ukedagene.

Hver enkelt hest har tilgang på utepaddock, hvor den kan stå alene eller sammen med andre hester.

Vi har en flott opplyst utendørs ridebane på 20 x 60 m, samt en rundpaddock.

Du får eget skap til utstyr samt tilgang på felles salrom til sal og hodelag og tørkerom for dekken.

Stallen ligger i nydelige omgivelser med gode turmuligheter. Vi har en opplyst turløype som ligger i forbindelse med stallen.

Som oppstallør vil du oppleve et hyggelig miljø, hvor vi er flinke til å hjelpe hverandre og en god dugnadsånd. Vi har stallmøter minimum en gang i halvåret.

PRISER PÅ OPPSTALLING PR 01.01.2020.

· Boksleie 1500,-

· Høyensilage 5,50,- pr kg.

· Fakturering på grunnlag av forbruk.

Prisene inkluderer:

· Fôringer morgen og middag i ukedagene

· Man kan kjøpe uslipp i ukedagene, det koster 500kr per mnd. (gjelder ikke røde dager og juli)

Alle oppstallørene deler på fòringer (kveld i ukedager samt morgen, middag og kveld i helge og røde dager) Pr nå ligger dette på ca 2,75 fòringer pr mnd pr hest. En fører seg selv opp på liste for når det passer å fòre.

For oppstallering av hest hos oss, må hesten være vaksinert og ha hestepass og helsekort. Ormekur blir gitt 2 ganger i året.

Ved ønske om omvisning og informasjon, kontakt fagansvarlig for stall, Ilja Svensson tlf 90759740, eller epost ilja.svensson@kristiansand.kommune.no