Project

Jegersberg stall

Jegersberg stall

Jegegersberg gård består av tre staller med totalt 33 stallplasser. Våre serviceinnstilte beboere jobber her daglig fra 07.00 – 15.30.

Vi tar oss av fóringer morgen og middag, samt utslipp av hestene alle ukedager.

Hver enkelt hest har tilgang på utepaddock, hvor den kan stå alene eller sammen med andre hester.

Vi har en flott opplyst utendørs ridebane på 20 x 60 m, samt en rundpaddock.

Stallen ligger i nydelige omgivelser med gode turmuligheter. Vi har en egen opplyst turløype som ligger i forbindelse med stallen.

Som oppstallør vil du oppleve et hyggelig miljø, hvor vi er flinke til å hjelpe hverandre og en god dugnadsånd. Vi har stallmøter minimum en gang i halvåret.

Sjekk stallens facebookside på Jegersberg Stall:

https://www.facebook.com/pages/Stall-Jegersberg/

 Priser på oppstalling pr 01.01.18:
  • Boksleie 2000,-
  • Høyensilage 5,00,- pr kg. Fakturering på grunnlag av forbruk.

Prisene inkluderer:

  • Fôringer morgen og middag i ukedagene
  • Utslipp ukedager

Alle oppstallørene deler på fòringer kveld og helg. Pr nå ligger dette på ca 2 fòringer pr mnd pr hest. En fører seg selv opp på liste for når det passer å fòre.

For oppstallering av hest hos oss, må hesten være vaksinert og ha hestepass. Ormekur blir gitt 2 ganger i året.

Ved ønske om omvisning og informasjon, kontakt vår stallsjef Jørn mellom 08.30 og 15.30 på ukedager på telefonnummer 46915010, eller på mail til jorn.gulliksen@kristiansand.kommune.no

Vi selger også kraftfòr fra Fiskå Mølle. (Mer informasjon om de ulike typene under prislisten)

  • Topstar Total (40kg) 300,-
  • Topstar Aktiv (40kg) 300,-

Verpefòr til høns:

  • Toppverper 1 Gul (40kg) 300,-

Topstar Total (informasjon hentet fra produsentens nettside)

Dette er et fullfôr som brukes sammen med grovfôr til både gårdshest og konkurransehest.

Bruksområde:

Når vi utviklet dette fôret la vi vekt på at fôret skulle være smakelig og at det skulle ha et balansert næringsinnhold. Råvarene er utvalgt etter samme kriterier. På staller der en ønsker så enkel fôring som mulig vil dette fôret passe utmerket. Sammen med vanlig høy vil Fiskå TopStar Total dekke hestens næringsbehov, både med hensyn til energi, protein, mineraler og vitaminer.
Fiskå TopStar Total inneholder havre, hvetekli og roesnitter (betfôr). Fiberinnholdet er derfor høyt nok til å sikre en god mage/tarmfunksjon.

Næringsinnhold :

FEh pr 100 kg: 87,0
Råprotein: 11-13%
Lysin: 5,0 g pr kg

Råvaresammensetning :

Havre, hvetekli, betepulp, hvete, bygg, melasse, mais, soyamel, vegetabilsk fett, mineraler og vitaminer, Crina urtekrydder

Topstar Aktiv (informasjon hentet fra produsentens nettside)

Dette er et havrefritt tilskuddsfôr som brukes sammen med grovfôr og korn til konkurransehest.

Bruksområde:
Dette er et energirikt fôr som brukes sammen med havre eller annet korn. Protein innholdet er moderat, men det er lagt vekt på å bruke råvarer med høy biologisk kvalitet. På den måten sikrer vi en god proteinbalanse (aminosyreinnhold) i fôret.
Fôret kan brukes til både konkurransehest og til gårdshest, men under utviklingen av dette fôret har vi lagt mest vekt på konkurransehest.
Fiskå TopStar Aktiv er ikke tilsatt havre. Fra flere hold har vi fått ønske om et havrefritt hestefôr. Bakgrunnen for dette er at flere opplever at hestene blir ”heite” av havre og de ønsker å styre tildelingen av havre selv. Ved bruk av dette fôret kan man selv velge hvilket korn man ønsker å fôre hesten med.
Mengden korn hesten får er avhengig av høykvalitet og aktivitetsnivå.

Næringsinnhold :

FEh pr 100 kg: 91,0
Råprotein: 10-12%
Lysin: 5,0 g pr k

Råvaresammensetning :

Hvetekli, betepulp, mais, hvete, mleasse, soyamel, vegetabilsk fett, bygg, mineraler og vitaminer, Crina urtekrydde

Toppverper 1 Gul (informasjon hentet fra produsentens hjemmeside)

Anbefaling: Fra 59 g eggvekt (25-30 ukers alder) og til 64 g egvekt (40-50 ukers alder)

Egenskaper: Konsentrert fôr som opprettholder høy produksjon, moderat eggvekt og god fjærdrakt

Kontakt oss angående stallen