Project

Jegersberg stall

Jegersberg stall

Jegegersberg gård består av tre staller med totalt 33 stallplasser. Våre serviceinnstilte beboere jobber her daglig fra 07.00 – 15.30.

Vi tar oss av fóringer morgen og middag, samt utslipp av hestene mandag til fredag.

Hver enkelt hest har tilgang på utepaddock, hvor den kan stå alene eller sammen med andre hester.

Vi har en flott opplyst utendørs ridebane på 20 x 60 m, samt en rundpaddock.

Stallen ligger i nydelige omgivelser med gode turmuligheter. Vi har en egen opplyst turløype som ligger i forbindelse med stallen.

Som oppstallør vil du oppleve et hyggelig miljø, hvor vi er flinke til å hjelpe hverandre og en god dugnadsånd. Vi har stallmøter minimum en gang i halvåret.

 

 Priser på oppstalling pr 01.10.18:
  • Boksleie 2000,-
  • Høyensilage 7,25,- pr kg. (pris kan variere, gjelder fom 1 okt 2018) Fakturering på grunnlag av forbruk.

Prisene inkluderer:

  • Fôringer morgen og middag i ukedagene
  • Utslipp ukedager

Alle oppstallørene deler på fòringer kveld og helg. Pr nå ligger dette på ca 2 fòringer pr mnd pr hest. En fører seg selv opp på liste for når det passer å fòre.

For oppstallering av hest hos oss, må hesten være vaksinert og ha hestepass. Ormekur blir gitt 2 ganger i året.

Ved ønske om omvisning og informasjon, kontakt vår stallsjef Espen mellom 08.30 og 15.30 på ukedager på telefonnummer 46915010.