Project

Målgruppe og inntak

Målgruppe og inntak

Du må være over 18 år og ha en langvarig rusmiddelavhengighet.

Rehabilitering på Jegersberg gård er for deg som må bruke tid til å lære deg å leve et rusfritt liv.

Du må være innstilt på å delta i en aktiv rehabilitering, du deltar i jobb og i fellesskapet fra den dagen du flytter inn.

Du må ha tro på at du kan leve og arbeide i et mentorbasert fellesskap som er rus og medikamentfritt.

Sitat fra beboere:

«Det er veldig bra at vi er mange. At jeg får være med i et fellesskap og at vi er sammen om ting. 

Det er egentlig en veldig stor del av min rehabilitering det at jeg er sammen med andre. 

Jeg hadde ikke klart dette alene.»

INNTAK

Det er mange veier inn til Jegersberg Gård Rehabiliteringssenter. Ønsker du å søke deg inn på Jegersberg gård, ta kontakt med oss. Inntak gjøres i samarbeid med din hjemkommune.

Personer fra hele landet kan søke seg inn i rehabiliteringen.