Project

Målgruppe og inntak

Målgruppe og inntak

Du må være over 18 år og ha en langvarig rusmiddelavhengighet som i hovedsak er relatert til illegale rusmidler.

Rehabilitering på Jegersberg gård er for deg som har en erfaring om at du må bruke tid til å lære deg å leve et rusfritt liv og være innstilt på å bruke tid på dette.

Du må ha mål om å gå inn i en aktiv rehabilitering hvor du arbeider fullt og deltar i jobb og fellesskap fra du flytter inn.

Du er i målgruppen om du samtidig har tro på at du kan leve og arbeide i et mentorbasert fellesskap som er rus og medikamentfritt.

 

Det er veldig bra at vi er mange. At jeg får være med i et fellesskap og at vi er sammen om ting. 

Det er egentlig en veldig stor del av min rehabilitering det at jeg er sammen med andre. 

Jeg hadde ikke klart dette alene. 

Hogst

Hogst

INNTAK

Det er mange veier inn til Jegersberg Gård Rehabiliteringssenter. Ønsker du å få informasjon om oss og hvordan det er mulig å søke inntak, anbefales du å ta kontakt med oss eller med din kommunale kontaktperson. Ønsker du å søke deg inn på Jegersberg gård, skal det gjøres i samarbeid med din hjemkommune.

Vi har lav terskel for å avtale møte med deg og din hjemkommune for å gi informasjon om rehabiliteringstilbudet på Jegersberg gård. Jegersberg gård er et tett samarbeid med Kristiansand Kommune som vertskommune og deltakerkommunene Lillesand, Songdalen, Søgne og Vennesla. Fra 1.januar 2016 er det åpnet opp for at alle kommuner kan søke inn sine deltakere. Det er da avhengig av at kommunen inngår en avtale med Kristiansand kommune som vertskommune.