Project

Motivasjonsfasen

Motivasjonsfasen

Hvis du har vært gjennom intervju og også fått godkjent plass av inntaksteamet, vil du gå inn tiden vi kaller motivasjonsfasen.

I tiden før innflytning tilbys samtaler og oppfølging fra Jegersberg gård.

Etablering av ansvarsgruppe kan være aktuelt, om du ikke allerede har en. Samarbeidspartnere vil være koordinator i hjemkommune, fastlege, eventuell behandlingskontakt i spesialisthelsetjenesten eller mulige kontaktpersoner i andre bo- eller omsorgstilbud.

Målet med motivasjonsfasen er at du skal være best mulig forberedt til innflytning.