Project

Bakgrunn for Jegersberg Gård

Bakgrunn for Jegersberg Gård Rehabiliterings- og kompetansesenter:

Jegersberg gård rehabiliterings- og kompetansesenter er for deg som ønsker et helt medikamentfritt rehabiliteringstilbud.
Du bor her. Du blir en del av et fellesskap og et nettverk.
Du får individuell oppfølging gjennom vår mentorordning.
Du opplever en hverdag fylt med arbeid og positive opplevelser.
Etter hvert tar du selv mentoransvar for nye som flytter inn på gården.
Vi vet at en vellykket rehabilitering er avhengig av nok tid.
Her kan du bruke den tiden du trenger.

Fra ide til realisering

Jegersberg gård er kommet i stand etter flere år med forberedelser.
Kristiansand kommune tok initiativ allerede i 2007.
I samarbeid med Sørlandet sykehus, Knutepunkt Sørlandet, Universitetet i Agder, Fengselsvesenet, brukerorganisasjoner, ideelle organisasjoner, NAV, næringslivet, Husbanken og fagbevegelse er dette tilbudet blitt en realitet.
Gjennom ECAD, de europeiske byer mot narkotika, har vi fått gode innspill. Fra Basta i Sverige og San Patrignano i Italia. Begge steder bygger på mange av de samme virkningsfulle elementene som Jegersberg nå er basert på:
tid, kvalifisering, fellesskap og mentor.
Jegersberg skal som sine beboere alltid være i utvikling.
Som beboer vil du være med på å prege Jegersberg i det daglige.
Dine interesser og ressurser vil også være med på å stake ut veien videre.

Prosjektrapport 2010:

Vedlagt kan du lese prosjektrapporten som ble skrevet i 2010. Modell for REHABILITERING- OG KOMPETANSESSENTER TIL RUSMIDDELAVHENGIGE. Jegersberg gård ble kjøpt av Kristiansand Kommune 1.juli 2011. Planleggingen av prosjektet ble gjort uten at man visste om hvor beliggenheten skulle være. Da Kristiansand Kommune kjøpte gården ble det etter hvert klart at man kunne bruke stedet som et rehabiliteringssenter for rusavhengige.

Les: Prosjektrapport – 2010.