Project

Rapporter

Statusrapport

En status rapport fra Jegersberg gård rehabiliterings- og kompetansesenter som beskriver:

  • En rehabiliteringsmodell ulikt alt annet (en kortfattet oppsummering innledningsvis)
  • En liten fordypning i de virkningsfulle elementene rehabiliteringsmodellen til
  • Jegersberg gård er bygget på: tid, fellesskap, mentorordning og kvalifisering
  • Presentasjon av målgruppe og hvor Jegersberg gård befinner seg i tiltakskjeden
  • En gjennomgang av rekrutteringsarbeidets strategier i trinn 1 og videre planlagt
    arbeid for trinn 2/3.
  • Samhandling i alle ledd
Last ned hele statusrapporten

Samarbeidspartnere

samarbeidspartnere