Project

Ukentlige ridekurs

Vi har ridekurs tirsdag og onsdag. For påmelding kontakt Ilja Svensson mobil 90759740 eller epost svenssonilja@gmail.com

Kursene går til over påske. Skoleferier blir det tatt hensyn til. Pris pr gang kr 200,-

 

Tirsdag

Lett øvet barn I

Knøttekurs

Nybegynner barn

Onsdag

Nybegynner barn

Lett øvet barn

Lett øvet ungdom / voksen

Lett øvet barn