Project

Ukentlige ridekurs

Vi har ridekurs mandag til torsdag. En binder seg for et semester av gangen.

Høstsemesteret har 15 aktive kursuker fordelt utover høsten fra august til desember, med unntak av tirsdagskursene som har 10 aktive kursuker.

Pr i dag er det maks fire elever pr gruppe (seks elever på knøttekurs), slik at en får god oppfølging av ansvarlig instruktør.

Vi har pr i dag ikke flere ledige plasser på våre ukentlige ridekurs, men oppdaterer her, samt legger det ut på våre facebooksider ved endringer.

Trykk her for å se prisliste

Mandag

16.00 – Lett øvet barn I

17.00 – Ungdom allround (Ponnipatruljen)

18.00 – Ungdom allround

Tirsdag

15.45 – Nybegynner barn

16.30 – Knøttekurs

Onsdag

16.00 – Nybegynner barn

17.00 – Nybegynner ungdom/voksen

18.00 – Lett øvet barn I

Torsdag

16.00 – Lett øvet barn II

17.00 – Ungdom allround