You Are Viewing

A Blog Post

«Snart fullt på Jegersberg gård» Flott artikkel i Kristiansands avis

Uten navnVi er stolte av alle produktene våre både når det gjelder forretning og rehabilitering. Hver dag opplever vi vekst i både bedrift og personlig utvikling til den enkelte.

I stallen per i dag er det 27 hester. Hundedagis har gått fra å være en forretningside til en forretning. Hundedagis er i dag fullbooket og det planlegges nå en videre utbygging. Det selges servicetjenester til private og offentlige kunder (hagestell, brøyting). Det har blitt arrangert idrettsdag for skolebarn i samarbeid med Gimletroll, vi har hatt barnehager på besøk for omvisning på gården og hilse på dyrene. Uteområdene tilhørende og rundt Jegersberg gård bærer preg av årets klare målsetning om stedsutvikling, vedlikehold og forskjønning. Kunder, samarbeidspartnere, naboer og turgåere skryter av hvor flott uteområdet er blitt.

Stalldrift av høy kvalitet, unikt tilbud om hundedagis i landsdelen og et solid rehabiliteringstilbud, ulikt alt annet, er blitt merkevarer til Jegersberg gård. I tråd med fellesskapets vekst utvikler vi oss.