You Are Viewing

A Blog Post

Sosialt entrepenørskap!

Studenter på UIA arrangerer seminar om Sosialt Entrepenørskap.

«Sammen skaper vi muligheter» er tema for dagen og Jegersberg Gård er invitert for å holde foredrag.