You Are Viewing

A Blog Post

Velkommen til inspirerende fagseminar 5.april 2016!

 

Invitasjon fagdag 05.04.16

Detaljert program for dagen

Detaljert program for dagen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulikt alt annet! 

Seminaret er for deg som arbeider i rusfeltet (kommune, TSB, organisasjoner, andre som har interesse for feltet) og ønsker inspirasjon og faglig påfyll.

Vi inviterer også spesielt ledere og ansatte fra «nye» kommuner: Fra og med 1.1.16 har alle kommuner anledning til å inngå avtaler om å søke inn sine deltakere til Jegersberg gård rehabilitering.

Jegersberg gård rehabiliterings- og kompetansesenter er et rehabiliteringstilbud for rusavhengige. Som beboer får man ansvar fra første dag. Sammen hjelper de hverandre ut av rusavhengigheten, drifter gården og utvikler rehabiliteringstilbudet videre.

Etter tre års drift har Jegersberg gård unike resultater. Vår rehabiliteringsmodell er inspirert av det rusfrie samfunnet San Patrignano i Italia og Basta i Sverige.

Høsten 2016 står byggetrinn 2 med 18 nye plasser klart. Vi inviterer til seminar med engasjement og erfaringer om hva som virker i rehabilitering av rusavhengige. Sett av tid til inspirasjon og tanker fra San Patrignano, Basta og Jegersberg gård. Velkommen!

 

Påmelding: inntak@jegersberggaard.no

Frist: 29.03.16.

 

Vær tidlig ute med påmelding så du får plass!

 

http://www.jegersberggaard.no

https://www.facebook.com/jegersberggaard/

http://www.basta.se

http://www.sanpatrignano.org

http://www.bymisjon.no/Virksomheter/Portalen/